Nokia Lumia 530

Nokia Lumia 530
Carrier: Cricket, T-Mobile